Objevme společně horizonty SF přístupu


Vytvořme spolu prostor pro sdílení zkušeností, zážitků, myšlenek a technik. Inspirujme se."

         CALL FOR PAPERS - Termín odevzdání článků do pátého čísla              je 1.8.2024 na adresu redakce@sfrevue.cz.

Tvoř s námi!

Hledáme recenzenty sekcí TEORIE A FILOSOFICKÉ ÚVAHY a PRAXE

Každý článek v těchto sekcích prochází recenzentním řízením – tedy projde čtením dvou nezávislých osob, které autorovi poskytnout zpětnou vazbu na text a doporučí ho ke zveřejnění nebo navrhnou možné úpravy. Je to příležitost, jak uvidět texty úplně první!


Hledáme korektory textů

Hledáme tedy bystré oči a dobré znalosti českého jazyka. Snažíme se, aby každý text prošel jazykovou korekturou a nezůstalo v něm mnoho překlepů a chyb. Někdy máme ale očí málo, nebo jsou unavené, a tak budeme velmi vděční za pomoc.

Hledáme hlasy

Pokud máte chuť, přispět k tomu, aby existovalo SF Revue i v audio verzi, budeme vděční, když SF Revue propůjčíte své hlasy. Audio verze článků jsou moc oblíbené, budeme rádi, když se nám podaří dosáhnout toho, aby audio nahrávky pokračovaly. A kdoví, třeba budeme mít i vlastní podcast!

V případě zájmu o zapojení do redakční rady nebo jakékoliv jiné podpory, pište, prosím, na redakce@sfrevue.cz.

Upozorňujeme, že SF Revue tvoříme na dobrovolné bázi, a tedy bez nároku na finanční odměnu.  


Připravili jsme pro Vás dávku SF inspirace.

Z editorialu prvního čísla:

Rádi bychom začali zvoláním, že máme velkou radost! Na světě je první číslo nového elektronického časopisu SF revue, který se věnuje přístupu zaměřenému na řešení (a potažmo i dalším postmoderním přístupům) a jeho aplikacím v různých kontextech. Máme radost z několika důvodů:

1. Je zde rostoucí komunita lidí, kteří se zajímají o přístup zaměřený na řešení a další postmoderní přístupy v naší zemi. Vždyť jen do letošního roku bylo otevřeno zhruba 15 skupin komplexního psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení v Daletu, nepočítaje v to výcviky supervizní a koučovací, nebo kratší výcviky v SF hypnoterapii, Kids' Skills, SF meditaci, SF mediaci apod. A už vůbec v to nepočítajíc výcviky v dalších institutech rozvíjejících různé formy postmoderních či systemických přístupů v naší zemi. Jde tedy už o poměrně velkou skupinu lidí, z nichž někteří signalizovali přání mít nějakou platformu pro výměnu zkušeností s aplikací a SF přístupu v různých kontextech a také pro jeho další rozvíjení a promýšlení. Je skvělé vytvářet něco, o čem můžete důvodně předpokládat, že to bude někoho jiného zajímat a těšit.

 2. Mnozí lidé si chtějí nejen něco přečíst, ale jsou připraveni i něco sdílet, něčím přispět. Máme radost, že občas něco napíší i lidé, kteří se (alespoň zatím) psaní čehokoli kamkoli zdárně vyhýbali, ba dokonce i lidé, kteří byli přesvědčení, že nic smysluplného napsat snad ani neumějí. Možná se SF revue stane nejen prostorem pro sdílení, kde budou slyšet různé hlasy, ale třeba i líhní budoucích autorů bestsellerů či vysoce hodnocených akademických publikací. Jak by bylo krásné, kdyby nějaký budoucí Steve de Shazer po letech prohlásil, že svou prvotinu publikoval v SF revue!. 

3. Vzniká prostor, který nabízí pestré menu - lze zde najít texty v rozpětí od "akademických textů", které v zásadě splňují nároky na publikace v odborných časopisech a procházejí dvojitou recenzí, až po drobné úvahy, kazuistické zlomky, překlady klasiků a další formáty. Věřím, že si na své přijdou milovníci hloubavých pojednání i ti, kteří se neustále shánějí po příkladech z praxe či nových technikách a modelech.

 

"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinku pro možnost, že všechno je současně úplně jinak." (Václav Havel)