Pokyny pro autory

SF Revue si klade za jeden ze svých cílů přizvat k tvorbě příspěvku všechny nehledě na to, jak zdatní a zkušení v psaní odborných textů jsou. Naším předpokladem je, že každý z nás může mít užitečné myšlenky, které může předat druhým lidem. Domníváme se tedy, že pro každého z nás a naše nápady lze najít formu, která nám bude sedět. 

Pokud víte, že byste rádi přispěli, ale nejste si jisti jak, napište nám na redakce@sfrevue.cz a najdeme tu "vaši formu" společně.


Přijměte tyto pokyny jako určitou nabídku, jak by texty mohly vypadat.

Redakce přijímá původní příspěvky v češtině, slovenštině nebo angličtině, které odpovídají zaměření časopisu a tím je přístup zaměřený na řešení či jiné příbuzné přístupy z postmoderny. S radostí tedy příjmeme práce kolegů, který pracují např. narativním nebo dialogickým přístupem.

Přijimáme příspěvky do těchto rubrik:

 • Teorie a filosofické úvahy - texty, které zpracovávají teoretická témata a úvahy and filosofickými principy.
 • Praxe - krátké i dlouhé kazuistiky či jiné výzkumné studie. Vítáme práce kvalitativního i kvantitativního charatkeru.
 • Rozhovory - rozhovory zaměřené na jednotlivce nebo na konverzaci mezi dvěma osobami (např. mezi pracovníky různých přístupů apod. - tvořivosti se meze nekladou)
 • Překlady - překlady klasických i moderních textů s aktuálními komentáři autorů
 • Zamyšlení - různé příspěvky zachycující zkušenost či úvahy autorů
 • Aktuality - v této sekci budeme uveřejňovat jakékoliv příspěvky, které se týkají aktuálního dění - plánované vzdělávání, zajímavé projekty a akce. Smyslem je přinášet informace o tom, kde všude se SF "děje" a jak.
 • Inspirace, recenze - smyslem sekce je vytvořit studnici zajímavých zdrojů, tuzemských i zahraničních. Přijímáme jejich recenze. U obsáhlejších zdrojů (YT kanálů, podcastů) doporučujeme vybrat k recenzi pouze část, např. jednu epizodu.

Autorům příspěvků bohužel nemůžeme nabídnout finanční odměnu. Celý časopis je tvořen na dobrovolnické bázi. 

Máte nápad na příspěvek, ale nejste si jisti, do jaké kategorie spadá? Napište nám, věříme, že společně pro něj najdeme to správné místo. 

Recenzní řízení

Všechny příspěvky v sekci Teorie a filosofické úvahy a Praxe jsou recenzovány. V recenzním řízení je text čten 2 dalšími recenzenty, autor obdrží tedy zpětnou vazbu na svůj text. Výsledkem recenzního řízení může být přijetí textu bez návrhu změn, příjetí textu s doporučením úprav či nepřijetí textu. Všechny ostatní příspěvky jsou posuzovány pouze redakcí. Redakce má právo navrhnout úpravy v případě faktických či formálních chyb. Redakce posoudí, zda text odpovídá zaměření časopisu a má právo text případně odmítnout.

Délka a struktura příspěvků

Obecné zásady:

 • Pokud Vás při přípravě příspěvku napadnou jakékoliv otázky nebo nejistoty, ptejte se. Jsme tu pro Vás, abychom Vás celým procesem provedli. Své dotazy a myšlenky posílejte na redakce@sfrevue.cz. Přejeme si, aby byl proces tvorby příspěvků co nejvíce příjemný a otevíral možnosti tvořivosti, proto pokud bychom Vám mohli být na této cestě užiteční, dejte nám, prosím, vědět.
 • Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu redakce@sfrevue.cz
 • Všechny příspěvky zasílejte v podobě souboru doc., docx.
 • Ke každému příspěvku zašlete také Vaši portrétovou fotografi, celé jméno s příslušnými tituly, příslušnou organizaci (pokud pod nějakou spadáte), případně odkaz na web a kontaktní e-mail. Zašlete nám prosím take krátký medailonek o sobě (max 250 slov).
 • Budete-li text strukturovat, prosím označte jednotlivé úrovně nadpisů čísly (Např. 1. Nadpis, 1.1. Podnadpis apod.)
 • Klávesou "enter" oddělujte pouze odstavce.
 • Obrázky, tabulky, grafy a jiné přílohy posílejte zvlášť, neformátujte je do textu, v textu označte jejich umístění.
 • Dodržujte citační pravidla (vice viz sekce CITACE) pokud se odkazujete na jakýkoliv jiný zdroj. Takové články opatřete částí "Seznam literatury".

Specifické zásady podle sekcí:

Teorie a filosofické úvahy 

 • Délka textu (bez seznamu literatury) je max. 18 normostran (32 400 znaků včetně mezer)

Praxe

 • Příspěvky opatřete abstraktem (max. 1000 znaků) a klíčovými slovy (3-5)
 • Délka textu (bez seznamu literatury) je max. 23 normostran (41 400 znaků včetně mezer). Vítáme ale I krátké texty - např. popisy individálních sezení či konkrétní práci s nástrojem apod.
 • Tam, kde je to možné, vítáme přepisy konverzací s klienty či jiné přímé ukázky spolupráce (např. fotografie výtvorů v rámci arteterapie, práce s pískovištěm apod.)
 • Nezbytná je anonymizace osobních údajů klientů
 • Ke zveřejnění popisu spolupráce s klientem musí mít autor výslovný souhlas daného klienta

Rozhovory 

 • délka textu max. 10 normostran (18 000 znaků včetně mezer)

Zamyšlení 

 • v této sekci vítáme příspěvky o max. délce 10 normostran (18 000 znaků včetně mezer), ale věříme, že své místo zde najdou I krátká zamyšlení např. v rozsahu 2-4 normostran (3600 až 7200 znaků včetně mezer).

Aktuality 

 • maximální délka příspěvku není stanovena

Pokyny pro citování

Všechny odkazy použité v textu musejí být uvedeny také v závěrečném oddílu Seznam literatury. Seznam literatury uspořádejte abecedně podle příjmení autorů.

V textu musí být odkazy na literaturu uváděny příjmením autora a rokem vydání, více prací jednoho autora v jednom roce rozlišujte písmeny malé abecedy (2020a; 2020b).

U více autorů postupujte následovně:

 • V případě dvou autorů uveďte oba autory
 • V případě 3 a více autorů, uveďte pouze prvního autora a zkratku "et al."

Lze citovat i zdroje z internetu - vždy s uvedením internetové adresy a data přístupu.

Při citování se držte APA citačního stylu (podrobně např. zde: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/book-references#1).

Příklady správných citací:

V případě knih využívejte v závěrečném seznamu literatury následující formát: Autor1, Autor2 a Autor3. (Rok vydání). Název knihy, podtitul knihy. Místo vydání: Nakladatel.

 • Např. de Shazer, S. (2017). Klíče k řešení v krátké terapii. Portál.

V případě časopisů využívejte v závěrečném seznamu literatury následující formát: Autor1, Autor2 a Autor3. (Rok publikace). Název článku. Název časopisu, Ročník(Číslo), Strany v časopisu.

 • Např. Zatloukal, L., & Věžník, M. (2022). Psychiatrické diagnózy z perspektivy přístupu zaměřeného na řešení. SF REVUE, 1, 2-16.

Příklady citací v textu:

 • Steve de Shazer (2017) uvádí, že... NEBO: ... jak vyplývá z myšlenek autora (de Shazer, 2017).
 • Tyto myšlenky nacházíme ve více odborných zdrojích (de Shazer, 2017; Nelson, 2018)
 • Pokud uvádíte přímou citaci (konkrétní pasáž textu z jiného díla) uveďte text uvozovkami. Do závorky uveďte za pasáž daného autora, rok vydání díla a konkrétní číslo stránky, kde je možné citovaný text dohledat).

Možná jsme na něco zapomněli. Pokud Vám běží hlavou otázka k formě textu, na kterou zde nenacházíte odpověď, napište nám na redakce@sfrevue.cz.