Články

V této sekci pro Vás postupně zveřejňujeme jednotlivé články.


Smrt konceptů: Obsah a proces

Rád bych na začátek věnoval pár slov názvu článku a tím i k chápání celého textu. Název, ač může zavánět znevážením, je pravým opakem. V první řadě je poctou jednomu z myslitelů SF terapie, variací na jeho slavný text. Zároveň však nenabízí metaforu smrti jako odvrhnutí, nýbrž naopak. Na mrtvé přece nezapomínáme, provází nás dál a v myšlenkách se k nim vracíme. Ctíme si jejich odkaz. A pokud opustíme zakořeněné pojetí smrti jako medicínského problému a podíváme se na ní více filosoficky, zjistíme, že smrt je změnou...  

Psychiatrické diagnózy z perspektivy přístupu zaměřeného na řešení

Problémy, s nimiž klienti přicházejí do terapie, jsou v odborných kruzích různě pojmenovávány a klasifikovány, nejčastěji do jednotlivých psychiatrických diagnóz (Orel, 2020). Tyto diagnózy jsou pak popsány v diagnostických manuálech (Hosák et al., 2015; Orel, 2020), například v Mezinárodní klasifikaci nemocí vydávané Světovou zdravotnickou organizací či v americkém Diagnostickém a statistickém manuálu (American Psychiatric Association, 2013; Orel, 2020; Vágnerová, 2014).